Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Kokybės politika

Kokybės klausimais prašome kreiptis el. paštu kokybe@cgpklinikos.lt

CGP klinikų kokybės politikos nuostatos apima:

  • nuolatinį integruotos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo užtikrinimą ir gerinimą;
  • saugų ir profesionalų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius resursus;
  • pacientų poreikius atitinkančių paslaugų komplekso teikimą kliniškai optimaliu ir pacientui labiausiai priimtinu laiku, maksimaliu greičiu ir efektyviai;
  • geriausio galutinio poveikio pacientų sveikatai siekimą, rizikos minimizavimą ir naudos maksimizavimą, užtikrinant pacientų lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą;
  • pacientų ir CGP klinikų darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir korektišką bendravimą, siekiant jų interesų vienovės;
  • saugių darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, siekiant optimalių veiklos rezultatų efektyviai išnaudojant turimus išteklius;
  • sąlygų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui sudarymą, užtikrinant, kad jų įgūdžiai, žinios ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
  • darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimą, pripažįstant jų nuopelnus ir skatinant už pasiektus rezultatus;
  • CGP klinikų veikloje taikomą procesinį požiūrį ir pažangių vadybos metodų diegimą.