Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Misija, vizija, vertybės

Vizija
Būti pirmu pasirinkimu kiekvienam, siekiančiam gauti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas.

Misija
Teikti profesionalias integruotas sveikatos priežiūros paslaugas, dėmesingai rūpintis sergančiais ir kurti sveikesnę ateitį kiekvienam.

Vertybės
Profesionalumas: nuolatos mokomės ir esame profesionalai, randame profesionalius sprendimus kiekvienam, kuriame sveikesnę ateitį.
Atsakingumas: esame sąžiningi ir atsakingi, o darbinius santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu ir įsipareigojimais.
Lankstumas ir dinamiškumas: išnaudojame galimybes ir visada reaguojame į klientų (pacientų) poreikius.
Darni komanda: padedame vienas kitam, puoselėjame šiltus santykius, kartu siekiame bendrų tikslų.